Как да изберем семеен консултант?

Семеен консултант Мая Манева,
www.semeinokonsultirane.com

От моята практика съм установила, че голяма част от хората, които търсят помощ, имат затруднения да намерят подходящ за тях специалист – такъв, на когото да се доверят и от когото да получат помощ. Някои губят време и средства, а често и се обезкуражават, ако са разочаровани от консултацията. Какви са причините за неподходящ избор на специалист и какво е важно да знаем:

1.За много хора водеща при избора на специалист е цената за консултацията. Причината за това са не само сравнително ниските доходи на някои хора, но и липсата на традиции да се ползват подобни специалисти в ежедневието. Затова и този разход се разглежда не като нормален (така както отделяме за храна, лекар, облекло, забавления), а като извънреден. В същото време хората прибягват до услугите на семеен консултант, когато са в криза, т.е. в състояние, от което биха искали да се избавят възможно най-скоро. Това често води до предпочитание на специалист, който има възможност за прием в най-близкото удобно за тях време. Водени от тези два мотива – ниска цена и консултация възможно най-бързо, хората обикновено остават разочаровани. Когато се касае за физическото ни здраве, сме готови за добър лекар да чакаме и да платим по-висока цена. Нашите отношения и емоционалното ни здраве заслужават не по-малка грижа.

2.Много хора приемат, че щом като даден специалист е семеен или брачен консултант, то той задължително ще им помогне. Така, както не всеки лекар ще ви излекува, макар и да е специалист, какъвто търсите, така и не всеки семеен консултант ще ви помогне. По тази причина е важно:

Съвременният начин на живот предоставя много възможности за комуникация, които са едно улеснение и в работата на консултанта. Има хора, които държат консултацията да се случва в кабинет и в този случай водещ мотив за избора им на специалист не са неговите професионални качества. Тези хора трябва да знаят, че добрият консултант може да им помогне както в кабинет, така и по телефон и интернет. Skype, електронна поща, телефон са само едно улеснение в динамичния ни начин на живот и възможност за преодоляване на големите разстояния.


За записване за консултация със семеен консултант Мая Манева: 0888 098 188 ,

Книгата Любовта в Семейството от Мая Манева НОВО!
Книгата "Любовта в семейството"
на Мая Манева събира на едно място богатия й опит и проникновените и практически съвети за щастлив личен и семеен живот. Вижте повече на сайта на книгата.

 

Дизайн: | Психология на човека